Publikatsioonid

Õigusteaduskonna õppejõud avaldavad aktiivselt artikleid teadusajakirjades ja -kogumikes, on autoriteks kümnetele eestikeelsetele õigusõpikutele ning on kirjutanud hulgaliselt seaduste kommentaare. 

2021. aastal ilmunud eestikeelsed publikatsioonid

ETIS 3.2

Sein, Karin (2021). 4. ptk. Kindlustusleping. §-de 422-493, 506-509 ja 548-553 kommentaarid. In: Varul, P, Kull, I, Kõve, V., Käerdi, M., Sein, K. (Toim.). Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne. (23−273). Juura.

Visnapuu, Karin; Luts-Sootak, Marju (2021). Lõputa lugu. Eesti maareform kahe ilmasõja vahel. In: Maareform 30. Artiklid ja meenutused (11−41). Tallinn: Maa-amet.

Varul, Paul; Kull, Irene; Kõve, Villu; Käerdi, Martin; Sein, Karin (2021). Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne. Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne (449−464). Juura.

Lea Leppik, Sirje Toomla (Toim.) (2021). Morgenstern ja tema aeg. Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi. Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi (1−180). Tartu. DOI: 10.15157/tyak.vi49.

ETIS 1.1

Kelli, Aleksei; Vider, Kadri; Tavast, Arvi; Lindén, Krister; Kamocki, Paweł; Birštonas, Ramūnas; Labropoulou, Penny; Calamai, Silvia; Tavits, Gaabriel; Keskküla, Mari; Kull, Irene; Erikson, Merle; Ginter, Carri; Värv, Age; Vutt, Andres (2021). Isikuandmeid sisaldavate keeleandmete jagamisega seonduv õiguslik raamistik: teadlase ja teadusasutuse kohustused ning vastutus. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat = Estonian papers in applied linguistics, 17, 99−121. DOI: 10.5128/ERYa17.06.

Kiviorg, Merilin; Liht, Helle; Teesalu, Paul; Viilma, Urmas; Remmel, Meego (2021). Usuvabaduse arengukohad koroonapandeemia kriisiaegadel. Usuteaduslik Ajakiri, 1, 79, 187−209.

ETIS 1.2

Kalling, Ken; Leppik, Lea (2021). Arstide töölesuunamine Eesti NSVs. Tartu Ülikooli Ajaloo Küsimusi, 49, 101−123. DOI: 10.15157/tyak.vi49.18381.

Luts-Sootak, Marju (2021). Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseadus – kas on põhjust olla uhke? Riigiõiguse aastaraamat, 11−33.

Siimets-Gross, Hesi (2021). Põhiõiguste ja põhikohustuste vahekord Eesti ja Poola põhiseadustes - paralleelne või vastandlik areng? Riigiõiguse aastaraamat, 53−87.

Leppik, Lea (2021). Tartu ülikooli üldise õpetajate instituudi kaasdirektorid Jäsche ja Pöschmann ning nende pedagoogilised vaated. Tartu Ülikooli Ajaloo Küsimusi, 49, 57−74. DOI: 10.15157/tyak.vi49.18379.

ETIS 1.3

Maarand, Märt (2021). Euroopa Liidu finantsjärelevalve: kas ühtne ebaühtlus? Juridica, 1, 35−42.

Sein, Karin (2021). Müüja vastutus lepingutingimustele mittevastava kinnisasja eest. Riigikohtu praktika ja vastutuse välistamise või piiramise võimalused. Juridica, 2, 87−100.

Erikson, Merle (2021). Rikkumisest teavitaja kaitse töösuhtes. Juridica, 1, 55−63.

Soo, Anneli (2021). Vahistatu pikaajalise kokkusaamise saaga: vangistusseaduse jõustumisest Riigikohtu üldkogu 11. juuni 2019. a otsuseni asjas 5-18-8. Juridica, 1, 64−70.

Schihalejev, Mari (2021). Lähikondsest võlausaldajate hääleõiguse piiramine pankrotimenetluses. Juridica, 6, 443−455.

Võõrkeelsed publikatsioonid

Õigusõpikud

2021

Image
Akadeemilise õigusteadusliku uurimistöö abimees

Akadeemilise õigusteadusliku uurimistöö abimees

Autorid: Anneli Soo ja Kärt Pormeister

Kirjastus: Juura

2019

Image
Fontes iuris Romani: Rooma õiguse allikate kogumik

Fontes iuris Romani: Rooma õiguse allikate kogumik

Autorid: Hesi Siimets-Gross ja Merike Ristikivi

Kirjastus: Tartu Ülikooli kirjastus

2018

Image
Karistusõigus. Üldosa.

Karistusõigus. Üldosa, 2., täiendatud ja ümbertöötatud väljaanne

Koostaja: Jaan Sootak

Autorid: Elina Elkind, Andres Parmas, Priit Pikamäe, Paavo Randma ja Jaan Sootak

Kirjastus: Juura

Image
Kindlustusõigus

Kindlustusõigus

Autorid: Janno Lahe ja Olavi-Jüri Luik

Kirjastus: Juura

Image
Rahvusvaheline õigus

Rahvusvaheline õigus (tõlkeõpik)

Autor: Jan Klabbers (Soome). Tõlkija: Alar Helstein

Kirjastus: Juura

*Eestikeelse tõlke organiseeris TÜ õigusteaduskond

2017

Image
Lepinguõigus

Lepinguõigus

Autorid: Karin Sein, Piia Kalamees, Martin Käerdi, Sander Kärson

Kirjastus: Juura

Image
Lepinguvälised võlasuhted

Lepinguvälised võlasuhted, täiendatud ja muudetud trükk

Autor: Tambet Tampuu

Kirjastus: Juura

Image
Sanktsiooniõigus

Sanktsiooniõigus, 2., täiendatud ja ümbertöötatud väljaanne

Autorid: Priit Pikamäe, Jaan Sootak, Rauno Kiris

Kirjastus: Juura

Image
Legal English

Legal English for an Estonian Learner

Autor: Reet Talpsepp

Image
Varavastased süüteod

Varavastased süüteod, 4., täiendatud ja ümbertöötatud trükk

Autorid: Marko Kairjak ja Jaan Sootak

Kirjastus: Juura

2016

Image
Keskkonnaõigus

Keskkonnaõigus

Autorid: Hannes Veinla, Evelin Lopman, Kaarel Relve, Martin Triipan

Kirjastus: Juura

Image
Üliõpilastööde kirjutamise ja vormistamise juhend

Üliõpilastööde kirjutamise ja vormistamise juhend, 2., täiendatud ja parandatud väljaanne

Koostaja: Jaan Sootak

Autorid: Ene Andresen, Talis Bachmann, Hesi Siimets-Gross, Mari Ann Simovart, Jaan Sootak, Maarja Torga, Age Värv

Kirjastus: Juura

Image
Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine

Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine, 3., täiendatud ja muudetud trükk

Autor: Andra Pärsimägi

Kirjastus: Juura

2015

Image
Psühholoogia raamat juristile

Psühholoogia raamat juristile

Autor: Talis Bachmann

Kirjastus: Juura

Image
Ühinguõigus 1

Ühinguõigus 1

Autorid: Kalev Saare, Urmas Volens, Andres Vutt, Margit Vutt

Kirjastus: Juura

Image
Kohaliku omavalitsuse õigus. II osa

Kohaliku omavalitsuse õigus. II osa

Autor: Vallo Olle

Kirjastus: Juura

Image
Kriminaalpoliitika

Kriminaalpoliitika

Autor: Jaan Sootak

Kirjastus: Juura

2014

Image
Kohaliku omavalitsuse õigus. I osa

Kohaliku omavalitsuse õigus. I osa

Autor: Vallo Olle

Kirjastus: Juura

Image
Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine

Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine, 2., täiendatud ja muudetud trükk

Autor: Andra Pärsimägi

Kirjastus: Juura

Image
Põhiõigused kriminaalmenetluses

Põhiõigused kriminaalmenetluses, 2., täiendatud ja muudetud trükk

Autor: Uno Lõhmus

Kirjastus: Juura

Image
Isikuvastased süüteod

Isikuvastased süüteod, 5., ümbertöötatud ja täiendatud trükk

Autor: Jaan Sootak

Kirjastus: Juura

2013

Image
English for Law Students

English for Law Students

Autor: Liina Soobik

Kirjastus: Juura

2012

Image
Tsiviilõiguse üldosa

Tsiviilõiguse üldosa

Autorid: Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi, Kalev Saare

Kirjastus: Juura

Image
Maksuõigus

Maksuõigus, 3., täiendatud ja muudetud trükk

Autor: Lasse Lehis

Kirjastus: Juura

Image
Varavastased süüteod

Varavastased süüteod, 3., täiendatud ja ümbertöötatud trükk

Autorid: Marko Kairjak ja Jaan Sootak

Kirjastus: Juura

Image
Lepinguvälised võlasuhted

Lepinguvälised võlasuhted

Autor: Tambet Tampuu

Kirjastus: Juura

Image
Põhiõigused kriminaalmenetluses

Põhiõigustest kriminaalmenetluses

Autor: Uno Lõhmus

Kirjastus: Juura

Image
Pärimisõigus

Pärimisõigus: 2., täiendatud trükk

Autor: Tiina Mikk

Kirjastus: Sisekaitseakadeemia

2011

Image
Isikuvastased süüteod

Isikuvastased süüteod, 4., ümbertöötatud ja täiendatud trükk

Autor: Jaan Sootak

Kirjastus: Juura

Image
Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine

Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine

Autor: Andra Pärsimägi

Kirjastus: Juura

Image
Üliõpilastööde kirjutamise ja vormistamise juhend

Üliõpilastööde kirjutamise ja vormistamise juhend

Koostaja: Jaan Sootak

Kirjastus: Juura

2010

Image
Karistusõigus. Üldosa

Karistusõigus. Üldosa

Koostaja: Jaan Sootak

Kirjastus: Juura

Image
Rahvusvaheline õigus

Rahvusvaheline õigus

Autorid: Merilin Kiviorg, Kristi Land, Hannes Vallikivi

Kirjastus: Juura

Image
Täitevmenetlusõigus

Täitevmenetlusõigus

Autor: Anneli Alekand

Kirjastus: Juura

2009

Image
Ladina keel juristidele, 4. trükk

Ladina keel juristidele, 4. trükk

Autor: Merike Ristikivi

Kirjastus: Juura

Image
Maksuõigus

Maksuõigus, 2., täiendatud ja muudetud trükk

Autor: Lasse Lehis

Kirjastus: Juura

Image
Varavastased süüteod

Varavastased süüteod

Autor: Jaan Sootak

Kirjastus: Juura

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Tartu Teabekeskuse rühmatöö ruumid

Värske õiguskirjanduse esitlus vilistlaspäeval „Tagasi ülikooli"

Steve Johnson

Kutse loengule: „Tehisintellekti kasutusvõimalusi valitsuste poolt“