Autor:
Andres Tennus

Doktoriõppe TTV õppekohale saab kandideerida kuni 30. novembrini

Õigusteaduse doktoriõppes toimub 15.-30. novembril vastuvõtt kaasprofessor Mari Ann Simovarti grandist rahastatud TTV õppekohale teemal "Riigihaldus vs riigihange: teha ise või sisse osta otsuse õiguslikud küljed".

Teema juhendaja on kaasprofessor Mari Ann Simovart.

Loe lähemalt teema kohta. Õppekoht on ilma nooremteaduri töölepinguta.

Kandideerimisel tuleb esitada doktoritöö kavand ja CV koos avaldusega SAIS-is. Tutvu nõuetega doktoritöö kavandile soovitud erialal. Sisseastumisintervjuu toimub 7. detsembril Zoomis. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

 

Ajakava

Kandideerimistähtaeg SAISis ja DreamApply-s on 30. november (kaasa arvatud).

Olulised veebilehed:

Hindamine

Doktoritöö kavandi eest on võimalik saada maksimaalselt 60 punkti; sisseastumisintervjuu eest 40 punkti. Intervjuule kutsutakse kandidaadid, kelle doktoritöö kavandile annab vastuvõtukomisjon positiivse hinnangu (vähemalt 42 punkti 60st). Intervjuud on hinnatud positiivselt, kui selle eest on saadud vähemalt 28 punkti.
  
Küsimuste korral võivad kandidaadid pöörduda meili teel phdadmissions@ut.ee.

Tudeng ja tudengivari

Ülikool ootab tulevasi üliõpilasi tudengivarjuks

Tartu Ülikooli 2022/2023. õppeaasta avaaktus

Sügissemester toob Tartu Ülikooli õigusteaduskonda õppima arvukalt andekaid noori

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud