Autor:
Tartu Ülikool

Euroopa Liidu õiguse igakülgse mõistmise edendamise projekt oli edukas

#UProEU

2019. aastal sai Tartu Ülikooli õigusteaduskond esimest korda Euroopa Komisjonilt Jean Monnet’ õppetooli hoidja õigused, millega tunnustati Euroopa Liidu õigusega tegelemise kvaliteeti. Õppetool edendab projektiga UproEU noorte talentide seas Euroopa Liidu õiguse igakülgse mõistmist. Õppetooli vastutav täitja on Euroopa õiguse kaasprofessor Carri Ginter.

UproEU eesmärk oli viia koostöös noorte juristidega Euroopa Liidu (EL) õiguse alased teadmised nii professionaalide kui ka laiema avalikkuseni. Võib öelda, et see ambitsioonikas eesmärk sai kuhjaga täidetud. Lisaks loodi projekti käigus Euroopa Liidu õiguse asjatundjaid, õppejõude ja tudengeid hõlmav koostöövõrgustik.

UproEU meeskonnaliikmed osalesid arvukatel erialastel üritustel ja avaldasid kümneid artikleid, keskendudes eelkõige Euroopa Liidu mõjule riiklikul tasandil. Kui EL otsustas Euroopa taasterahastu „Next Generation EU“ raames rahastada 750 miljardi euro ulatuses eri projekte, nõustati valitsust küsimuses, kas need on EL-i aluslepingutega kooskõlas.

Projekti nähtavuse suurendamiseks kirjutati Vikipeediasse üliõpilaste abil 28 eestikeelset artiklit Euroopa Liidu õiguse olulisemate kontseptsioonide ja kohtupraktika kohta. Et selgitada avalikkusele Euroopa Liidu õiguse küsimusi ja nende mõju Eesti igapäevaelule, tutvustati projekti enam kui 60 meediakajastuses. Lisaks tehti hulgaliselt postitusi LinkedInis.

Projektimeeskond andis õigusteaduskonna bakalaureuse- ja magistriastmes seitset Euroopa Liidu õigusega seotud ainet. Kaheksal korral käidi Eesti gümnaasiumides, kus peeti koostöös Euroopa Õigustudengite Assotsiatsiooni Eesti üksuse ELSA Estoniaga (ELSA4Schools) EL-i õiguse teemalisi loenguid, et suurendada noorte huvi õigusteaduse vastu. Koroona tõttu õpiti aineid õpetama digikeskkonnas, näiteks Moodle’is, Big Blue Buttonis ja Microsoft Teamsis. Tänu veebivõimalustele ei jäänud ükski lubatud aine õpetamata.

Projekti UproEU raames ilmus hulgaliselt publikatsioone

Lisaks avaldati kaks artiklit õigusteaduskonna ajakirjas Juridica. Piret Schasmini ja Carri Ginteri kirjutis „Euroopa Liidu direktiivide mõistmine ja mõju“ oli 2021. aastal Juridicas loetavuselt teisel kohal. Kaasprofessor Anneli Sooga koostöös ilmus artikkel „Avalik kord kui päästerõngas võitluses rassismi ja ksenofoobiaga.

Artikleid avaldati ka rahvusvahelistes eelretsenseeritud õigusajakirjades. Carri Ginter, Kadri Härginen ja Albert Linntam kirjutasid lennureisijate õigustest artiklis „Passengers Are Not Automatically Responsible for Fines Imposed on Airlines Estonian Court Declares a Lufthansa Standard Term Unfair“. Mari Kelve-Liivsoo ja Carri Ginter käsitlesid riigihangete tüüptingimusi kirjutises „Applying the Unfair Contract Terms Directive to Public Contracts“ ning Mario Sõrme ja Kadri Härgineni koostöös valmis artikkel „In-house transactions: lost in translation?“.

Üheks võimaluseks näidata Tartu Ülikooli õppekvaliteeti on võistelda edukalt rahvusvahelistel harjutuskohtuvõistlustel. Eri asutuste ja advokaadibüroode professionaalid treenisid mitut üliõpilaste meeskonda Euroopa Liidu õiguse harjutuskohtuvõistluseks. Et toetada tudengeid neil võistlustel, avaldasid Carri Ginter, Mari Kelve-Liivsoo, Triin Toom, Heidi Rand, Georg Kuusik, Gerli Helene Gritsenko, Kätlin Robas, Elina Mizerova, Polina Tšernjak, Aleksandr Popov ja Taaniel Sivonen kirjastuses Juura raamatu „Ettevalmistus rahvusvahelisteks harjutuskohtuvõistlusteks“.

Õppetool juhendas projekti jooksul 25 magistri- ja uurimistöö autorit. Juhendamise abil said ülikooli õigusteaduskonna üliõpilased siduda EL-i õiguse alaseid teadmisi oma õpingute ja tööga.

Projektiaegsed koroonapiirangud põhjustasid ka mõningaid muudatusi – näiteks jäi esialgu kavandatud õpiku täiendatud versioon avaldamata.

Projektis osalesid paljud tudengid ja vilistlased, sealhulgas Gerli Helene Gritsenko, Nele Grünberg, Kadri Härginen, Daniel Kaasik, Mari Kelve-Liivsoo, Georg Kuusik, Albert Linntam, Elina Mizerova, Liisa-Maria Puur, Stenver Pärn, Heidi Rand, Kätlin Robas, Piret Schasmin, Taaniel Sivonen, Mario Sõrm, Triin Toom ja Polina Tšernjak.

Projekti  kodulehekülg jääb avalikuks ja seda saab igal ajal vaadata.

#õppimine #rahvusvaheline
 Santa Barbara County District Attorney

Special Course: United States Criminal Law and Procedure. USA karistusõigus ja kriminaalmenetlus.

#rahvusvaheline
Crédit ministère de l'Intérieur-E.DELELIS 2018MINT0070_091DEL_1338.jpg

iProcureNet riigihangete siseturvalisuse konverents 16.-17. märtsil 2023

#rahvusvaheline #ühiskonnale
Dokumendid laual

Rahvusvaheline konverents "Maksejõuetusõiguse revisjon – uut maksejõuetusõiguses. Pankrotiseaduse 30 aastat"