Autor:
Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Ilmus raamat „Õigusriigi taastamine. Eesti seaduste ja institutsioonide reformid 1992-2002“

Värskelt on ilmunud professor Karin Sein ja kaasprofessor Merike Ristikivi kokku pandud raamat „Õigusriigi taastamine. Eesti seaduste ja institutsioonide reformid 1992-2002“.

Raamatu kaasautoriteks on Jaan Sootak, Ragne Piir, Katre Luhamaa, Gerda Johanson ja Kadriann Ikkonen ning toimetajaks Priit Kama.

Raamatus kirjeldatakse õigusreformide aastatel 1992-2002 Justiitsministeeriumi eestvedamisel aset leidnud tagamaid ja protsessi, küsitakse nende lähtealuste ja mõjutegurite järele ning hinnatakse nende edukust. Vaadeldavaks perioodiks on Põhiseaduse vastuvõtmisele järgnenud kümnend, mille jooksul töötati välja kaasaegse  avaliku, era- ja karistusõiguse õigusaktid ning kujundati demokraatlikule riigile omased institutsioonid. Teose oluliseks allikmaterjaliks on toonaste reformide võtmeisikutega tehtud intervjuud.

Osta raamat Tartu Ülikooli kirjastuselt

Raamatut esitletakse 5. oktoobril Tartus toimuvate õigusteadlaste päevade raames ning 6. oktoobril toimub õigusteadlaste päevade raames ka õigusreformide teemaline plenaaristung.

Image
Raamat õigusriigi taastamisest
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

Euroopa Liidu lipp

Piiriülese pankrotiõiguse rahvusvaheline seminar