Autor:
E. Delelis

iProcureNet riigihangete siseturvalisuse konverents 16.-17. märtsil 2023

Tänases julgeolekuolukorras on siseturvalisuse ja riigikaitse teemad üliolulised. Tugev ja innovaatiline võrgustik riigihangete tegemiseks aitab luua turvalisema Euroopa. Kahepäevasel aastakonverentsil Bratislavas keskenduvad erinevate riikide eksperdid ühishangetele ja innovaatiliste julgeolekulahenduste hankimisele Euroopas. Konverentsi korraldajaks on Horisont 2020 projekt iProcureNet, mis arendab meetodeid ja vahendeid ühisteks piiriülesteks riigihangeteks ja julgeolekusektori innovatsioonihangeteks. Projekti õigusliku poole eest vastutab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna meeskond tsiviilõiguse kaasprofessor Mari Ann Simovarti juhtimisel.

Konverentsil tutvustab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tsiviilõiguse kaasprofessor Mari Ann Simovart iProcureNet projekti raames kerkinud õiguslikke küsimusi ning juhib kaitsehangete teemalist paneeli.
Viimases
tutvustab teiste kaitse-ekspertide kõrval Eesti kaitsehangete kogemust  Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hankebüroo juht Katrin Ametmaa.

Loe rohkem ja vaata konverentsi programmi

Konverentsi korraldus on rahastatud Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020 toetuslepingu nr 832875 alusel.

 

Foto õigused: Crédit ministère de l'Intérieur-E.DELELIS 2018MINT0070_091DEL_1338

#õppimine #rahvusvaheline
 Santa Barbara County District Attorney

Special Course: United States Criminal Law and Procedure

#rahvusvaheline #ühiskonnale
Dokumendid laual

Rahvusvaheline konverents "Maksejõuetusõiguse revisjon – uut maksejõuetusõiguses. Pankrotiseaduse 30 aastat"

#koostöö #rahvusvaheline
Tartu Ülikooli peahoone rahvusvaheliste lippudega

Euroopa Liidu õiguse igakülgse mõistmise edendamise projekt oli edukas