Autor:
Kristiina Must

Järgmised Karistusõiguse Jutlad toimuvad 26.04 ja 10.05

Ootame huvilisi osalema kolmes järgmises Karistusõiguse Jutla arutelus.


26. aprillil kell 10 Karistusõiguse Jutlas: Euroopa uurimismääruse Jutla 

Euroopa uurimismääruse Jutla on suunatud nii karistusõigusest huvitatud üliõpilastele kui ka praktikutele, kes puutuvad oma töös kokku kriminaalasjades tehtava õigusalase koostööga.

Jutlas arutatakse selle üle, kuidas on Euroopa uurimismääruse kasutuselevõtt õigusalase koostöö tegemist muutnud. Kas direktiivi vastuvõtmise eesmärk – luua terviklik ja tõhus tõendite kogumise raamistik – saavutati? Millistel juhtudel tuleb Euroopa uurimismääruse asemel siiski kasutada teisi õigusalase koostöö instrumente, sealhulgas traditsioonilisi õigusabitaotlusi? Samuti arutatakse selle üle, milliseid kitsaskohti ja praktilisi probleeme süsteem kätkeb ja kuidas võiks tulevikus Euroopa uurimismääruse regulatsiooni muuta?

Jutlas osalevad Euroopa Liidu karistusõiguse nooremlektor Kaie Proode, riigiprokurör Heleri Randma ja abiprokurör Mari Vunk
Liitu Jutlaga Zoomis

 


10. mail kell 10.00  Karistusõiguse Jutlas: “Kohtuniku roll võistlevas kohtumenetluses“ 

Kohtuniku ülesanne on juhtida kohtumenetlust, kuid ta peab jääma erapooletuks. Seejuures võib tekkida küsimus, et millistel juhtudel on kohtunik lubamatult appi läinud ühele kohtumenetluse poolele ja rikutud on kohtu erapooletuse nõuet. Samas on selge, et iga kohtuniku omaalgatuslik otsustus, mis on ühele kohtumenetluse poolele soodsam, ei ole veel erapooletuse nõude rikkumine. Kust lähevad piirid? 

Diskussioonis osalevad Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Elina Elkind ja Tartu Maakohtu kohtunik Marina Ninaste
Liitu Jutlaga Zoomis

 

Loe täpsemalt Jutlate kohta Karistusõiguse Jutla veebilehelt ja liitu Jutla aruteludega zoomis (link liitumiseks on alati sama).
 

Õigusteaduskonna pusad

NÜÜD MÜÜGIL! Õigusteaduskonna pusad

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese