Skip to main content

„Konflikt Ukrainas rahvusvahelise õiguse vaatenurgast“

Tartu International Law Conversations (TILC) arutleb konfliktist Ukrainas ja rahvusvahelisest õigusest 4. märtsil kell 14. Teemal vestlevad rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo ja kaasprofessor René Värk.

Venemaa sõjaline operatsioon Ukrainas on tõstatanud mitmeid rahvusvahelise õiguse küsimusi. Mida tähendab Donetski ja Luhanski tunnustamine? Kuidas hinnata argumente, millega Venemaa õigustab oma sekkumist? Mis tingimustel saaks võtta president Putini vastutusele sõja alustamise ja selle jooksul toimepandud rikkumiste eest? Kuivõrd austavad konflikti osapooled sõjapidamise reegleid? Kas oleks võimalik Venemaa välja arvata Julgeolekunõukogust või võtta temalt veto-õigus? Konflikt on käimas ja igapäevaselt lisandub õiguslikke küsimusi. Vestlusel püütakse teha kokkuvõtteid senisest.

Seekordne TILC toimub eesti keeles.

TILC toimub Zoomis. Eelnev registreerimine on vajalik: https://ut-ee.zoom.us/meeting/register/tJIvf-Grqj4tGd07jnh6yv42Z3f68er6….

Image
Rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo
Image
Rahvusvahelise õiguse kaasprofessor René Värk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teemakohaseid meediakajastusi kõnelejatelt:

  • René Värk avaldas Postimehes artikli sellest, kuidas Venemaa on kasutanud ära rahvusvahelist õigust oma sekkumise õigustamiseks. Loe artiklit Postimehest.

  • Konflikti rahvusvahelis-õiguslikust raamistikust kirjutab Lauri Mälksoo Postimehes ning teemakohase intervjuu andis ajalehele Sakala.

  • Postimees pöördus ekspertide hinnangu saamiseks karistusõiguse nooremlektori ja riigi peaprokuröri Andres Parmase ja professor Lauri Mälksoo poole arutlemaks selle üle, kui valmis on rahvusvaheline õigussüsteem sõja algatamise kuriteo eest karistuse määramiseks. Loe artiklit Postimehest.

  • Putini vastutusele võtmise võimalikkusest kirjutab René Värk ERR-is.

#rahvusvaheline
Endine Martensi Rahvusvaheline suveülikool 2018. aastal

Rahvusvahelise õiguse suveülikool ootab osalejaid

Jaga
10.05.2022
#rahvusvaheline

Konverents "Privacy, Data Protection and New Technologies"

Juunis 2022 toimub Tallinnas rahvusvaheline konverents teemal "Privacy, Data Protection and New Technologies".
Jaga
24.03.2022
#rahvusvaheline

17. veebruaril "Tartu International Law Conversations"

Tartu International Law Conversations (TILC) toob kuulajateni taas uue vestlusepisoodi. 17.

Jaga
02.02.2022