„Konflikt Ukrainas rahvusvahelise õiguse vaatenurgast“

Tartu International Law Conversations (TILC) arutleb konfliktist Ukrainas ja rahvusvahelisest õigusest 4. märtsil kell 14. Teemal vestlevad rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo ja kaasprofessor René Värk.

Venemaa sõjaline operatsioon Ukrainas on tõstatanud mitmeid rahvusvahelise õiguse küsimusi. Mida tähendab Donetski ja Luhanski tunnustamine? Kuidas hinnata argumente, millega Venemaa õigustab oma sekkumist? Mis tingimustel saaks võtta president Putini vastutusele sõja alustamise ja selle jooksul toimepandud rikkumiste eest? Kuivõrd austavad konflikti osapooled sõjapidamise reegleid? Kas oleks võimalik Venemaa välja arvata Julgeolekunõukogust või võtta temalt veto-õigus? Konflikt on käimas ja igapäevaselt lisandub õiguslikke küsimusi. Vestlusel püütakse teha kokkuvõtteid senisest.

Seekordne TILC toimub eesti keeles.

TILC toimub Zoomis. Eelnev registreerimine on vajalik: https://ut-ee.zoom.us/meeting/register/tJIvf-Grqj4tGd07jnh6yv42Z3f68er6….

Image
Rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo
Image
Rahvusvahelise õiguse kaasprofessor René Värk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teemakohaseid meediakajastusi kõnelejatelt:

  • René Värk avaldas Postimehes artikli sellest, kuidas Venemaa on kasutanud ära rahvusvahelist õigust oma sekkumise õigustamiseks. Loe artiklit Postimehest.

  • Konflikti rahvusvahelis-õiguslikust raamistikust kirjutab Lauri Mälksoo Postimehes ning teemakohase intervjuu andis ajalehele Sakala.

  • Postimees pöördus ekspertide hinnangu saamiseks karistusõiguse nooremlektori ja riigi peaprokuröri Andres Parmase ja professor Lauri Mälksoo poole arutlemaks selle üle, kui valmis on rahvusvaheline õigussüsteem sõja algatamise kuriteo eest karistuse määramiseks. Loe artiklit Postimehest.

  • Putini vastutusele võtmise võimalikkusest kirjutab René Värk ERR-is.

#õppimine #rahvusvaheline
Pexels Photo by Sadmir Kanovicki

Selgusid Willem C. Vis’i nimeline rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtu võistkond

26.09.2022
#õppimine #rahvusvaheline
Prof Irene Kull tudengitega Salzburgi suveülikoolis

Salzburgi Euroopa eraõiguse suvekool toimus 4. juulist kuni 16. juulini

09.09.2022
#rahvusvaheline #ühiskonnale
Journal

Tudengite loodud ajakirjas kirjutatakse naiste ja vähemuste õigustest

01.07.2022