Foto:
Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Konverents "Juristilt eksperdile, eksperdilt juristile. Ekspertiiside tulevik"

Konverents korraldatakse koostöös Eesti Kohtuekspertiisi Instituudiga, et üheskoos arutada, kuhu on arenenud eriteadmiste kasutamine süüteomenetluses ja kuhu see areneb edaspidi. 

Ajakava:

11.00 - konverentsi avamine
11.30-13.00 - I paneel
13.00-14.00 - lõuna
14.00-15.30 - II paneel

I paneel

Konverentsi esimeses pooles arutame, kas eksperdi roll on menetluses muutunud ja millised on uued väljakutsed nii ekspertidele kui ka juristidele. Otsime vastust küsimustele: Kas Eestis saavad kõik vajalikud ekspertiisid tehtud? Kuidas tagada ekspertiiside kvaliteet? Milline on eksperdi roll menetluses: menetleja abiline või võrdväärne partner? Mida eksperdid ootavad juristidelt? Paneeli juhib karistusõiguse külalislektor ja Pärnu maakohtu kohtunik Tambet Grauberg.

II paneel

Ekspert annab arvamuse, mis tugineb eriteadmistele, mida jurist ei valda. Seetõttu vajab konverentsi teises pooles lahendamist küsimus, kuidas on tagatud arvamuse kontrollitavus kohtumenetluses. Võistlev kohtumenetlus peab tagama võrdsete relvade olemasolu. Otsime vastust küsimustele: Kuidas on kohtumenetluses tagatud kaitsja võimalused konkureeriva eriarvamuse esitamiseks? Milliseks kujuneb menetleja ja eksperdi vastastikmõju? Kuidas sobitub võistlevuse põhimõttega eksperdi õigus tutvuda ja taotleda ekspertiisimaterjali täiendamist ning lahendada omal algatusel talle esitamata ekspertiisiülesanne? Paneeli juhib kriminaalprotsessi lektor ja ringkonnaprokurör Andreas Kangur.

Registreeru

#koostöö #rahvusvaheline
Tartu Ülikooli peahoone rahvusvaheliste lippudega

Euroopa Liidu õiguse igakülgse mõistmise edendamise projekt oli edukas

#koostöö
Karjäärimessil osalenud

Vaata järele! Karjäärimessist valmis video

#koostöö
Woman using laptop. Photo by Pavel Danilyuk

Magistritööst teadusartiklini