Autor:
Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Konverents "Juristilt eksperdile, eksperdilt juristile. Ekspertiiside tulevik"

Konverents korraldatakse koostöös Eesti Kohtuekspertiisi Instituudiga, et üheskoos arutada, kuhu on arenenud eriteadmiste kasutamine süüteomenetluses ja kuhu see areneb edaspidi. 

Ajakava:

11.00konverentsi avamine: sõna võtavad justiitsminister Lea Danilson-Järg, EKEI direktor Ivar Prits ja pensioneerunud riigikohtunik Eerik Kergandberg
11.30-13.00 - I paneel
13.00-14.00 - lõuna
14.00-15.30 - II paneel

I paneel

Konverentsi esimeses pooles arutame, kas eksperdi roll on menetluses muutunud ja millised on uued väljakutsed nii ekspertidele kui ka juristidele. Otsime vastust küsimustele: Kas Eestis saavad kõik vajalikud ekspertiisid tehtud? Kuidas tagada ekspertiiside kvaliteet? Milline on eksperdi roll menetluses: menetleja abiline või võrdväärne partner? Mida eksperdid ootavad juristidelt? Paneeli juhib karistusõiguse külalislektor ja Pärnu maakohtu kohtunik Tambet Grauberg. Paneelis osalevad EKEI arenduse asedirektor Marika Väli, Pärnu maakohtu kohtunik Liisa Nuut, juhtivprokurör Saskia Kask.

II paneel

Ekspert annab arvamuse, mis tugineb eriteadmistele, mida jurist ei valda. Seetõttu vajab konverentsi teises pooles lahendamist küsimus, kuidas on tagatud arvamuse kontrollitavus kohtumenetluses. Võistlev kohtumenetlus peab tagama võrdsete relvade olemasolu. Otsime vastust küsimustele: Kuidas on kohtumenetluses tagatud kaitsja võimalused konkureeriva eriarvamuse esitamiseks? Milliseks kujuneb menetleja ja eksperdi vastastikmõju? Kuidas sobitub võistlevuse põhimõttega eksperdi õigus tutvuda ja taotleda ekspertiisimaterjali täiendamist ning lahendada omal algatusel talle esitamata ekspertiisiülesanne? Paneeli juhib kriminaalprotsessi lektor ja justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Andreas Kangur. Paneelis osalevad EKEI asedirektor Gunnar Tasa, Harju maakohtu kohtunik Elina Elkind ja vandeadvokaat Jaanus Tehver.

Konverentsile registreerumine on lõppenud!

https://www.universiteitleiden.nl/teldersmcc/competition

Kandideeri Teldersi harjutuskohtu võistkonda ja esinda Tartu Ülikooli 2024. aastal Haagis

Kohtumine Hue Ülikooli rahvusvahelisete suhete ülikooliga

Ülikooli teadlased alustavad koostööd Vietnami kolleegidega

Ajuteadlane kaasprof Jaan Aru räägib haaravalt sisemistest kriisidest inimeses.

Tartus toimub Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja 10. juubeliseminar