Autor:
Pexels

Mikrokraadiprogramm „Ettevõtluse õigusõpe“

Kardad, et ettevõtluse õiguslik pool on liiga keeruline? Meie oleme teinud õigusõppe lihtsamaks ja pakume ettevõtjatele või ettevõtluse vastu huvitundvatele inimestele uut mikrokraadiprogrammi. Meie programm annab selgelt ja lühidalt edasi õigusteadmisi, mis tulevad ettevõtluses kasuks. 2022/2023. õppeaasta kevadsemestril alustab uus mikrokraadiprogramm „Ettevõtluse õigusõpe“.

Õppeained on spetsiaalselt välja töötatud selle programmi jaoks arvestades täpselt sihtrühma vajadusi. Õppeainetes saad teadmisi innovatsioonist, intellektuaalse omandi kaitsest ja lepinguõigusest - teadmised, mis toetavad Sinu ettevõtlust!

Registreerimine on lõppenud

Ühenda õigusteadlikkus reaalse eluga - elu õppetunnid on alati kallimad

 Toimumisaeg: veebruar – juuni 2023 

Toimumiskoht: õppetöö toimub Tallinnas, Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas (Kaarli pst 3)

Maht: 18 EAP-d (76 tundi auditoorset tööd, 392 tundi iseseisvat tööd) 

Hind: 2000 eurot

Õppejõud

Õppetööd viivad läbi doktorikraadiga õppejõud:

Sihtgrupp: ettevõtlusega seotud huvilised, kes soovivad uuendada või süvendada oma teadmisi ettevõtluseks vajalikes õigusvaldkondades.

Eesmärk: arendada oma kompetentsi ettevõtlusega seotud õiguslikes tuumikvaldkondades nagu lepinguõigus, intellektuaalne omand ja innovatsioon.

Sisu 

Programmis läbitakse järgmised õppeained.

Õpiväljundid 

Programmi läbinud õppija:

 • mõistab lepingute tähtsust;
 • oskab ette valmistada lepingute sõlmimist, pidada läbirääkimisi ja korraldada lepingute administreerimist, mõistab digitehnoloogia vahendusel lepingute sõlmimise mehhanismi;
 • oskab valida kohaseid tagatisi ja finantseerimisvõimalusi;
 • oskab analüüsida lepingute sõlmimisega seotud riske;
 • analüüsib kaasaegseid ettevõtlusprotsesse ja nende juhtimise spetsiifikat ettevõttes/organisatsioonis/ühiskonnas;
 • analüüsib ja kavandab ettevõttele sobivaid ärimudeleid ja ettevõtte (juriidilist) vormi;
 • orienteerub ettevõtlusega seotud põhimõistetes;
 • mõistab intellektuaalse omandi süsteemi olemust ning selle loogikat ettevõtluse edendamisel;
 • eristab intellektuaalse omandi liike (autoriõigus, autoriõigusega kaasnevad õigused, tööstusomand) ning nende oskab valida sobiva liigi oma ärilise teadmuse kaitsmisel;
 • orienteerub intellektuaalse omandi lepingute ja õiguskaitse baasküsimustes;
 • omab teadmisi praktiliste kaasuste lahendamisel.

Registreerumistähtaeg: 29.01.2023

Loe lisa ja registreeru

Vaata ka teisi õigusteaduskonna mikrokraadiprogramme.