Foto:
Pexels

Mikrokraadiprogramm "Ettevõtluse õigusõpe"

2022/2023. õppeaasta kevadsemestril alustab esmakordselt uus mikrokraadiprogramm "Ettevõtluse õigusõpe“.

Mikrokraadiprogramm on mõeldud ettevõtluse huvilistele, kes soovivad uuendada või süvendada oma teadmisi ettevõtluseks vajalikes õigusvaldkondades. Osalejad saavad võimaluse arendada oma kompetentsi ettevõtlusega seotud õiguslikes tuumikvaldkondades nagu lepinguõigus, intellektuaalne omand ja innovatsioon.

Õppetöö toimub Tallinnas, Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas (Kaarli pst 3), eraldi õpperühmas ilma üliõpilasteta.

 

Toimumisaeg: veebruar – juuni 2023 

Toimumiskoht: õppetöö toimub Tallinnas, Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas (Kaarli pst 3)

Maht: 18 EAP (76 tundi auditoorset tööd, 392 tundi iseseisvat tööd) 

Hind: 2000 eurot

Õppejõud

Õppetööd viivad läbi doktorikraadiga õppejõud:

Sihtgrupp: ettevõtlusega seotud huvilised, kes soovivad uuendada või süvendada oma teadmisi ettevõtluseks vajalikes õigusvaldkondades.

Eesmärk: arendada oma kompetentsi ettevõtlusega seotud õiguslikes tuumikvaldkondades nagu lepinguõigus, intellektuaalne omand ja innovatsioon.

Sisu 

Programmis läbitakse järgmised õppeained:

 • Lepinguõigus ettevõtjatele (6 EAP)
 • Innovaatilise ettevõtluse alused (6 EAP)
 • Intellektuaalse omandi õigus ettevõtjatele (6 EAP)

Õpiväljundid 

Programmi läbinud õppija:

 • mõistab lepingute tähtsust;
 • oskab ette valmistada lepingute sõlmimist, pidada läbirääkimisi ja korraldada lepingute administreerimist, mõistab digitehnoloogia vahendusel lepingute sõlmimise mehhanismi;
 • oskab valida kohaseid tagatisi ja finantseerimisvõimalusi;
 • oskab analüüsida lepingute sõlmimisega seotud riske;
 • analüüsib kaasaegseid ettevõtlusprotsesse ja nende juhtimise spetsiifikat ettevõttes/organisatsioonis/ühiskonnas;
 • analüüsib ja kavandab ettevõttele sobivaid ärimudeleid ja ettevõtte (juriidilist) vormi;
 • orienteerub ettevõtlusega seotud põhimõistetes;
 • mõistab intellektuaalse omandi süsteemi olemust ning selle loogikat ettevõtluse edendamisel;
 • eristab intellektuaalse omandi liike (autoriõigus, autoriõigusega kaasnevad õigused, tööstusomand) ning nende oskab valida sobiva liigi oma ärilise teadmuse kaitsmisel;
 • orienteerub intellektuaalse omandi lepingute ja õiguskaitse baasküsimustes;
 • omab teadmisi praktiliste kaasuste lahendamisel.

Registreerumistähtaeg: 22.01.2023

Loe lisa ja registreeru

#täiendusõpe
Kaustikud dokumentidega laual.

Mikrokraadiprogramm "Haldusõigus praktikutele"

#täiendusõpe
Pusletükid. Photo by Magda Ehlers

Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu"

#täiendusõpe
Sülearvutiga õppija koduses keskkonnas.

Auhinnatud e-kursus "Õiguse alused mittejuristile" algab 12. septembril