Autor:
Susan Q Yin

Mikrokraadiprogramm „Riigihangete korraldamine algajatele“

Mikrokraadiprogramm „Riigihangete korraldamine algajatele“ alustab 2023. aasta sügissemestril. Vastuvõtt käib!

Tartu Ülikooli õigusteaduskond ja Johan Skytte poliitikauuringute instituut on kokku pannud mikrokraadiprogrammi „Riigihangete korraldamine algajatele“ (12 EAP). Mikrokraadiprogrammi ootame osalema ja õppima neid, kelle töökogemus riigihangete valdkonnas on alla kahe aasta. Töötavale inimesele sobiva paindlikku õppe tagab hübriidõpe. Programmis osaleja saab:

 • põhiteadmised ja oskused riigihangete korraldamiseks ja elluviimiseks,
 • põhjalikud teadmised riigihangetesse puutuvatest õiguslikest, majanduslikest ja korralduslikest aspektidest,
 • tugeva eelise tööturul, eelkõige avalikus sektoris ja eriti kohalikus omavalitsuses. 

Toimumisaeg: september 2023 – jaanuar 2024

Maht: 12 EAP-d (60 tundi auditoorset, 252 tundi iseseisvat tööd)

Toimumiskoht: Tartu ja veebis.

Sihtrühm: riigiasutustes, kohalikes omavalitsustes ja erasektoris töötavad spetsialistid, kellel on vaja uuendada või juurde saada mh õigusalaseid teadmisi riigihangete korraldamisest ja sellega seonduvast. Ootame õppima neid, kel on valdkonnas töötamise kogemust alla kahe aasta.

Sisu

Mikrokraadiprogramm koosneb kolmest õppeainest, mis keskenduvad riigihangete õiguslikule, korralduslikule ja majanduslikule aspektile:

 • Riigihankeõigus (3 EAP)
 • Hankedokumentide koostamine (3 EAP)
 • Riigihangete korraldamine (6 EAP) 

Õpiväljundid

Programmi läbinu:

 • tunneb ja oskab rakendada Eesti ja EL-i riigihankeõigust, sh riigihanke üldpõhimõtteid;
 • suudab tuvastada konkreetse riigihanke korraldamise peamised õiguslikud riskid, neid vältida või heastada;
 • omab head ülevaadet hankeasjade planeerimisest ja korraldamisest;
 • oskab orienteeruda riigihangete registris ja vajalikes dokumentides;
 • tunneb põhjalikult riigihangete korraldamise eesmärke, protsessi ja tingimusi;
 • oskab koostada riigihanke dokumente;
 • oskab riigihankeid efektiivselt ja täpselt korraldada.

Nõuded lõpetamiseks: kõikides programmi kuuluvates õppeainetes positiivse tulemuse saamine vastavalt õppeaine versioonis toodud tingimustele. Igal õppeainel on õppeaine versioonist lähtuvad aine läbimise nõuded.

Õppejõud on oma valdkonna tunnustatud eksperdid ja praktikud:

"Riigihankeõigus"  - Mari Ann Simovart (TÜ õigusteaduskond) on eesti õigusteadlane ja Tartu Ülikooli tsiviilõiguse kaasprofessor. Tema peamised uurimisvaldkonnad on lepinguõigus ja riigihankeõigus. Pilleriin Peedosk on spetsialiseerunud riigihankeõigusele ja vaidluste lahendamisele tsiviil- ja halduskohtumenetluses. Tänu eelnevale töökogemusele on Pilleriinile eriti südamelähedased toetusõigusega seotud riigihangete küsimused.

"Riigihangete korraldamine" (6EAP) ja "Hankedokumentide koostamine" (3EAP) kursuste eest vastutab Kadri Leetsaar, kes on pikaaegse praktilise kogemusega hankespetsialist.

Mikrokraadiprogrammi programmijuht on rahvusvahelise kogemusega Dr Kristiina Tõnnisson, kes on Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisekspert ja mitmete rahvusvaheliste rakendusuuringute projektijuht. Tema peamised uurimissuunad on avalik haldus, avalike organisatsioonide juhtimine ja reformid noortes demokraatiates.

Hind: 2100 eurot*

* Tartu Ülikool väljastab e-arveid. Võimalik on tasuda kuni kolmes osas. 

Vastuvõtt: 01.06–21.08. Registreeru kohe või hiljemalt 21. augustiks.

Registreerumiseks on vajalik:

1.  saata PDF-vormingus motivatsioonikiri e-posti aadressile kristel.birgit.potsepp@ut.ee ja

2. registreeruda veebis

Kui Sa ei leidnud siit veebilehelt vajalikku infot mikrokraadiprogrammi ja selles õppimise kohta, võta julgesti ühendust projektijuhiga Kristel Birgit Potsepp  e-posti aadressil kristel.birgit.potsepp@ut.ee.

Õigusteaduskonna pusad

NÜÜD MÜÜGIL! Õigusteaduskonna pusad

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Õigusteaduskond

VÕTA