Õigusteaduskonna üliõpilased Tartu Ülikooli lahtiste uste päeval 29.02.2024

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lahtiste uste päev Tallinnas toimub 17. aprillil

ISRD-4 uuring

ISRD-4 uuringu tulemuste tutvustus: üldhariduskoolide 8.-11. klassi õpilaste elustiil ja käitumisharjumused

Õigusteaduskonna vilistlaskonverents 100 aastat hiljem

Registreeru 18. mai vilistlaspäeva „Tagasi ülikooli“ sündmustele õigusteaduskonnas

Loengusari: Me peame rääkima eraõigusest

Kutse loengule „Uue tarbijakrediidi direktiivi kohaldamisala  - mis muutub alates 20.11.2025?“

Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Õigusteaduskond on üks Tartu Ülikooli neljast vanimast teaduskonnast, kus juriste on koolitatud alates ülikooli asutamisest 1632. aastal. Eesti õigusteaduse ja –süsteemi alustalana on teaduskonnal tugevaim õigusteaduslik potentsiaal ning ta osaleb riigi õigusloome ja -poliitika kujundamisel.

Loe teaduskonnast lähemalt
Õigusteaduskonna täiendusõpe

Täiendusõpe õigusteaduskonnas

Õigusteaduskonna pusad

Juristiks töö kõrvalt!

Foto: A. Tennus

Täiendusõpe infotehnoloogiaõiguses

Jutla

Karistusõiguse Jutla

Täiendusõpe