Loengusari: Me peame rääkima eraõigusest

Kutse loengule „Uue tarbijakrediidi direktiivi kohaldamisala  - mis muutub alates 20.11.2025?“

Õigusteaduskonna vilistlaskonverents 100 aastat hiljem

Registreeru 18. mai vilistlaspäeva „Tagasi ülikooli“ sündmustele õigusteaduskonnas

Õigusteaduskonna magistriõppe lõpuaktus 2022

Õigusteaduskonna lõpuaktuste kuupäevad

Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas saab õppida nii Tartus kui Tallinnas

Õigusteaduskond on üks Tartu Ülikooli neljast vanimast teaduskonnast, kus juriste on koolitatud alates ülikooli asutamisest 1632. aastal. Eesti õigusteaduse ja –süsteemi alustalana on teaduskonnal tugevaim õigusteaduslik potentsiaal ning ta osaleb riigi õigusloome ja -poliitika kujundamisel. Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas on võimalik õppida nii Tartus (Näituse 20) kui Tallinnas (Kaarli pst 3).

Loe teaduskonnast lähemalt
Õigusteaduskonna täiendusõpe

Täiendusõpe õigusteaduskonnas

Õigusteaduskonna pusad

Juristiks töö kõrvalt!

Foto: A. Tennus

Täiendusõpe infotehnoloogiaõiguses

Jutla

Karistusõiguse Jutla

Täiendusõpe