Autor:
Saara Maria Puur

EAÕS ettekandekoosolek „Haldustrahvide ja seonduva menetluskorra kehtestamisest Eesti õiguskorras ECN+ direktiivi plaanitava ülevõtmise näitel“

Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts kutsub 12. septembril kell 16:00 haldustrahvimenetluse teemalisele ettekandekoosolekule „Haldustrahvide ja seonduva menetluskorra kehtestamisest Eesti õiguskorras ECN+ direktiivi plaanitava ülevõtmise näitel“.

Esinevad endine riigi peaprokurör Lavly Perling, Tartu Ülikooli karistusõiguse osakonna juhataja Anneli Soo ning Ellex Raidla vandeadvokaat ja Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni esimees Martin Mäesalu. Diskussiooni juhib Tallinna Ülikooli riigiteooria professor Leif Kalev.


Koosolekul puudutatakse järgmiseid teemasid:

  1. Mis on ECN+ direktiiv ning miks otsustati selle Eesti õigusesse harmoniseerimiseks luua erihaldusmenetlus (konkurentsijärelevalvemenetlus)?
  2. Kas süüteomenetlus on olemuslikult sobimatu nn moodsate õigusrikkumiste menetlemiseks?
  3. Kas Eesti õigusesse haldustrahvide (taas-)toomine on õigusteoreetiliselt korrektne lähenemine?
  4. Milliseid praktilisi probleeme võib kaasneda  haldustrahvimenetluse Eesti õiguses rakendamisega?
  5. Kas haldustrahvimenetlus võiks levida ka teistesse haldusõiguse valdkondadesse?


Ettekandekoosolek toimub Tallinnas, õigusteaduskonna majas Kaarli pst 3 auditooriumis 201.
Üritusel saab osaleda ka veebi teel Zoomis.
Osalemine on tasuta ja kõigile avatud, kuid palun registreerige end eelnevalt SIIN.
Täpsem info nii kohapeal kui ka veebi teel osalemise kohta saadetakse registreerunud osalejatele e-posti teel enne 12. septembrit.

Õigusteaduskonna pusad

NÜÜD MÜÜGIL! Õigusteaduskonna pusad

Willem C. Vis’i nimeline rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtu võistlkond

Harjutuskohtu võistlused

Sandra Võsaste praktikasuvi Washingtonis

Õigusteaduse magistrandi Sandra Võsaste suvepraktika Washingtonis