Autor:
Alex Hufnagl

Salzburgi suveülikooli stipendiumikonkurss: Salzburg Summer School of European Private Law 2024

Tartu Ülikooli Õigusteaduskond, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts ja Riigikohus kuulutavad välja stipendiumikonkursi 1. kuni 13. juulini 2024 toimuvas Salzburgi suveülikoolis ’European Private Law’ osalemiseks.

Tegemist on ainulaadse suveülikooliga, kus õpitakse tundma võrdlevalt maailma eraõiguse süsteeme tunnustatud õigusteadlaste poolt vahendatuna.
See tähendab võimalust kuulata Kanada, Brasiilia, Hollandi, Hiina, Lõuna-Aafrika, Itaalia, Leedu, Ühendkuningriigi, Saksamaa, Portugali, Malta, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Belgia, Luxemburgi, Türgi, Šveitsi, Rootsi, Taani, Soome, Hollandi, Itaalia, Bulgaaria jne ülikoolide professorite loenguid.

Lisaks eraõiguse loengutele (ainult ühele riigile pühendatud ja võrdlevad loengud) ning loengutele EL õigusest ja EK praktikast, on osalejatel võimalus kuulata ka kõrgemate kohtute kohtunikke ning  diskuteerida õpitubades ja ümarlaudadel.

Põhjalikumalt tegeletakse omandi üleandmise süsteemidega (transfer of title), lepingu rikkumise õiguslike tagajärgedega (breach of contract) ning rahvusvahelise perekonnaõiguse teemadega.

Õppetöö toimub põhiliselt inglise keeles, osa loenguid on ka saksa ja prantsuse keeles. Tudengid saavad seminaridel võimaluse tutvustada oma riigi õigust. Suvekooli raames läbitud ained on võimalik üle kanda VÕTA korras.

Pingelisele õppetöö pakub head vaheldust Salzburgi linn ja selle ümbruskond, ühised õhtusöögid, giidiga hommikujooksud ning võimalus tutvuda juuratudengitega üle maailma.

Osalema oodatakse üliõpilasi, kes on läbinud enamuse eraõiguse põhiaineid, kelle sotsiaalsed kogemused, keeleoskus ja teadmised tagavad aktiivse ja eduka osalemise õppetöös ning kes pakuvad head seltskonda.

Konkursiga selgitatakse välja 5 üliõpilast, kellele makstav stipendium võimaldab tasuda osalustasu. Võimalusel toetavad konkursi korraldajad osaliselt ka sõidu- ning elamiskulusid.

Konkursikomisjoni kuuluvad esindajad TÜ õigusteaduskonnast, EAÕS-st, Riigikohtust, EAÕS aasta toetaja 2023 advokaadibüroo Cobalt esindaja ja eelmisel aastal suvekoolis osalenud üliõpilased.

Konkursil osaleda soovijatel palume saata 04.03.2024 CV koos õppeedukust kinnitavate andmetega ning lühikese (1 lk) osalemissoovi põhjendusega aadressile: merike.vellend@ut.ee märksõnaga ‘Salzburg 2024’. Vajadusel korraldatakse kandidaatidega vestlused. Tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 25.03.2024.

Kandideerimine Salzburgi suvekooli on avatud kõikidele, st tudengid võivad ka otse esitada avalduse bukletis märgitud aadressil ja leida ise osalustasu finantseerimisvõimalusi. Vt tutvustavat bukletti siit

Stipendiumifondi toetasid sel aastal Advokaadibüroo Cobalt, Tartu Ülikooli Õigusteaduskond, Riigikohus,  advokaadibürood Rask, TGS, Triniti, Sorainen, Ellex, Karin Tartu, Maris Vutt.

 

Konkursikomisjoni nimel prof. Irene Kull

Õigusteaduskonna pusad

NÜÜD MÜÜGIL! Õigusteaduskonna pusad

Õigusteaduskond

VÕTA

Pilt Tartu Ülikooli üliõpilasesindusest 2023. aastal.

Tule tudengi hääleks! – Tartu Ülikooli üliõpilasesindus kutsub kandideerima üliõpilasesindajaks