Autor:
Sandra Võsaste

Sõpruskohtumine Düsseldorfi Heinrich Heine Ülikooli harjutuskohtu võistkonnaga

29.-30. aprillil võõrustab õigusteaduskond Rahvusvahelise Kriminaalkohtu harjutuskohtu võistluse (ICC MCC) sõpruskohtumist Tartu Ülikooli ja  Düsseldorfi Heinrich Heine Ülikooli võistkondade vahel.

29. aprillil toimuvad harjutusvoorud teaduskonnas ning 30. aprillil Riigikohtus. Harjutusvoorude kohtunikena astuvad üles õigusteaduskonna nooremlektor, Riigi peaprokurör Andres Parmas ja vilistlane Anna Leena Neering, Düsseldorfi Heinrich Heine Ülikooli võistkonna treener Ferhat Alsac ning Kaitseväe Akadeemia lektor mjr Leenu Org
Võistkondi tervitas Tartus õigusteaduskonna direktor, dr iur Gaabriel Tavits.

Rahvusvahelised harjutuskohtud on terve õppeaasta kestvad võistlused, mille raames võistkonnad lahendavad hüpoteetilist, kuid keerukat ja elulist kaasust esmalt kirjalikes ja hiljem suulistes voorudes. ICC MCC võistlusel lahendatakse rahvusvahelise kriminaalõiguse kaasust, mis tegeleb kõige raskemate kuritegudega – genotsiid, inimsuse vastased ja sõjakuriteod ning agressiooni kuritegu. 
Seejuures järgitakse Rahvusvahelise kriminaalkohtu protseduurireegleid. Iga võistkond esindab kolme rolli: süüdistus, kaitse ja ohvrite esindaja. Eesmärk on panna üliõpilased proovile ja anda sügavad teadmised üha olulisemas õigusvaldkonnas. Samuti on eesmärkideks anda eluline kogemus konkreetse kohtu menetluses, kuid laiemalt arendada õigustugengitele olulisi oskuseid nagu kirjalik ja suuline eneseväljendus, meeskonnatöö, uurimistöö, õiguslik argumenteerimine ja palju muud. Mitmed koostööpartnerid riigiasutustest ja advokaadibüroodest hindavad kõrgelt just harjutuskohtu läbinud tudengite oskuseid ja teadmisi.

Tartu Ülikooli esindusvõistkond on juba alates 2018. aastast nimetatud võistlusel osalenud, kuid sõpruskohtumisel osaletakse esimest korda. 
Sõpruskohtumise raames mängitakse läbi kohtuistung lähtuvalt võistluse reeglitest. Eesmärk on aidata võistkondadel maksimaalselt valmistuda juunikuus Haagis ICC MCC suuliseks lõppvooruks. 
Tänu sellele osaleb Tartu Ülikooli esindusvõistkond lõppvõistlusel paremini ettevalmistununa ja enesekindlamalt, näidates õigusõppe head taset ning õigusteaduskonna aktiivset panust mitmekülgsesse õigusharidusse.  Lisaks on oluline, et üliõpilastel on võimalus sõlmida sõprussuhteid ja vahetada kogemusi kolleegidega välismaalt. 

Meil on hea meel, et saame sõpruskohtumist võõrustada ja tervitame Düsseldorfi Heinrich Heine Ülikooli kolleege Tartus!

Õigusteaduskonna pusad

NÜÜD MÜÜGIL! Õigusteaduskonna pusad

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese