Autor:
Mari Ann Simovarti erakogu

Tartu Ülikool koolitas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse eksperte

Oktoobrist detsembrini korraldas Tartu Ülikool Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) juristidele ja riigihankespetsialistidele täienduskoolitusprogrammi teemal „Riigihankeõigus ja riigikaitse valdkonna riigihanked“.  

Koolitusi viisid läbi riigihankeõiguse praktikud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tsiviilõiguse kaasprofessor Mari Ann Simovarti juhtimisel.  Neljal koolituspäeval räägiti riigikaitse valdkonna hangete erisustest, riigihankeõigusest üldisemalt ja uuriti uuemat kohtupraktikat. 

„Need olid neli äärmiselt sisutihedat koolituspäeva, kus oma ala asjatundjad said ühiselt arutleda nii spetsiifilisel ja nüansirohkel teemal nagu riigihanked kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas,“ ütles RKIKi õigusvaldkonna juht Merle Vilu.

RKIK on valitsusasutus, kelle ülesandeks on kaitseministeeriumi valitsemisala hangete korraldamine ja taristu haldamine ning mobilisatsiooniressursside ettevalmistamine.

Koolitusprogrammi töötas välja Tartu Ülikooli õigusteaduskond koostöös Tartu Ülikooli J. Skytte poliitikauuringute instituudiga RKIKi tellimusel. 

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Tartu Teabekeskuse rühmatöö ruumid

Värske õiguskirjanduse esitlus vilistlaspäeval „Tagasi ülikooli"

Steve Johnson

Kutse loengule: „Tehisintellekti kasutusvõimalusi valitsuste poolt“