Autor:
Lauri Veerde

Värske õiguskirjanduse esitlus vilistlaspäeval „Tagasi ülikooli"

Tartu Ülikooli vilistlaste kokkutuleku „Tagasi ülikooli" õigusteaduskonna sündmuste seas toimub värske õiguskirjanduse esitlus 18. mail kell 15.15 - 15.45 (Näituse 13A-101, Tartu). Esitlusele jõuab tsiviilõiguse kaasprofessori V. Kõve uudisteos „Maksejõuetusõigus. Käsiraamat." 

Teos on üles ehitatud käsiraamatuna maksejõuetusega seonduvate praktiliste küsimuste kaupa. Esmajoones on autor võtnud ülesandeks olemasolevaid regulatsioone ja praktikat tutvustada, vaidluskohtades aga pakkuda ka omapoolset arusaama. 

Nii peaks käsiraamat olema kasutatav nii kohtute, pankrotihaldurite, usaldusisikute, saneerimisnõustajate kui ka võimalike võlgnike ja võlausaldajate poolt, samas pakkuma lugemist kõigile maksejõuetusõiguse huvilistele. Samuti peaks seda õpiku puudumisel saama vähemasti osaliselt kasutada ka õppematerjalina maksejõuetusõiguse omandamiseks.

Image
Maksejouetusõigus

Teoses on käsitletud kolme keskset maksejõuetuse seadust (pankrotiseadus, füüsilise isiku maksejõuetuse seadus, saneerimisseadus) koos rakendusaktidega võrdlevalt, tuues välja nende sarnasused ja erisused ning seosed paljude teiste õigusvaldkondadega, iseäranis tsiviilkohtumenetluse seadustikuga. Samuti on käsitletud juriidiliste isikute juhtorganite liikmete vastutust, maksustamist ja maksejõuetusega seonduvaid tööõiguslikke küsimusi. 

Lisaks on käsitletud erisätteid nii erinevate finantsteenuse osutajate maksejõuetusmenetluste kohta kui ka kohalike omavalitsusüksuste maksejõuetuse regulatsiooni. Läbi on töötatud olemasolev õiguskirjandus (esmajoones teadustööd ja artiklid) ja kogu Riigikohtu temaatiline kohtupraktika alates päris algusest ning püütud ka varasemate seaduste kohta tehtud lahendeid kajastada kehtiva õiguse kontekstis.

Raamatut saab esmakordselt osta vilistlaste kokkutulekul, 18. mail toimuval õiguskirjanduse – kommenteeritud väljaannete ja  teiste õigusalaste teoste – soodusmüügil kell 11-16 Iuridicumi õppehoone fuajees (Näituse 20, Tartu).

Õigusteaduskonna pusad

NÜÜD MÜÜGIL! Õigusteaduskonna pusad

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Õigusteaduskond

VÕTA