Autor:
Anna Markina

ISRD-4 uuringus osalenud koolide vahel loositi välja tahvelarvutid

Noortega seotud sotsiaalsete probleemide (töötus, alkoholi- või narkootikumisõltuvus ning kuritegude ohvriks langemine) ennetamise paremaks planeerimiseks kogutakse ja analüüsitakse andmeid noorte inimeste elu kohta.

Üheks oluliseks vahendiks sellise info saamisel on rahvusvaheline õpilaste elustiili ja käitumisharjumuste uuring ISRD (International Self-Report Delinquency Study), milles osalevad 40 riiki üle maailma. Uuringu abil hangitakse infot noorte sotsiaalset arengut mõjutavate tegurite ja erinevate käitumisviiside leviku kohta.  

Käesoleva aasta esimeses pooles viis Tartu Ülikooli õigusteaduskond Justiitsministeeriumi tellimusel läbi neljanda ISRD andmekogumise Eestis. Küsitlusse kaasati 8.-11. klassi õpilased 62st koolist. Kokku laekus ligi 6500 vastust.

Küsitluse läbiviimiseks soetati 50 Nokia T20 tahvelarvutit, millest üks komplekt (30 tahvelarvutit) läks uuringus osalenud koolide vahel loosimisse. Loosis soovis osaleda 43 kooli ja tahvelarvutite võitjaks osutus Kohtla-Järve Erakool Intellekt.
Õnnitleme võitjaid ja loodame, et arvutid aitavad õppetöö teostamisele oluliselt kaasa!

Uuringutulemustest nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt anname peagi teada nii erinevate meediakanalite kui ka õigusteaduskonna kodulehe kaudu.

ISRD-4 Eesti uurimisrühm

Kontakt:

Teadur Anna Markina

Anna.Markina@ut.ee

Õigusteaduskonna pusad

NÜÜD MÜÜGIL! Õigusteaduskonna pusad

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese