Autor:
Kadi Riive

„(Kriminaal)menetlusest tähtedeni: professor Eerik Kergandbergi juubelikonverents“

14. detsembril 2023 korraldasid Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Karistusõiguse Jutla ja Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts konverentsi „(Kriminaal)menetlusest tähtedeni: professor Eerik Kergandbergi juubelikonverents“, mis pühendati õigusteadlase ja emeriteerunud riigikohtuniku Eerik Kergandbergi 70. sünnipäevale.


Eeriku endine kolleeg Riigikohtu kriminaalkolleegiumis, Euroopa Kohtu jurist dr. iur. Priit Pikamäe märkis, et Eerik Kergandbergi nimi ei vaja juristkonnas laiemat tutvustamist, sest tema käe all oma esmased teadmised kriminaalmenetlusõigusest saanud mitu praegu praktiseerivat juristipõlvkonda. 
„Ammendamatu energiaga ja alati positiivselt meelestatud, suudab Eerik anda kaasahaaravaid loenguid ka varasel hommikutunnil. Need omadused väljenduvad ka tema kirjatöödes, olgu selleks artiklid, õpikud või seaduste kommenteeritud väljaanded.  
Kõige selle juures pole talle kuidagi võimalik ette heita kapseldumist vaid ühe distsipliini raamidesse,“ ütles ta. 
 
Pikamäe sõnul on Kergandberg üks väheseid, keda on tõeliselt huvitanud menetlusõigus kui sotsiaalne fenomen kõige laiemas tähenduses ja kes on järjepidevalt püüdnud leida tihti täiesti eri suundadesse arenenud kohtumenetluste kokkupuutepunkte. See on temast kujundanud ühtse menetlusõiguse teooria eeskõneleja. 

Image
Fotol: Eerik Kergandberg

„Nagu õigusteaduses tavapärane, ei pruugita Eerik Kergandbergi seisukohtadega alati nõustuda, kuid kellel iganes on tulnud temaga mõttevahetust pidada, peab paratamatult tunnistama tema – tüüpilisele eestlasele kahjuks sageli üsna võõrast – suurt kirglikkust mistahes küsimuste arutamisel, olgu need siis puhtjuriidilised või sotsiaalsed. Nii on Eeriku üsna hiljuti leiutatud väljend metsapõhiõigus leidnud juba tee laiemasse käibesse,“ kirjeldas Priit Pikamäe. 

Tema kogemuse põhjal peitub Kergandbergis uskumatult hea kaaslane igaks ettevõtmiseks. „Vahel näib, et temas on kaduma läinud ideaalne koolivälise töö organisaator. Eeriku kolleegina töötades võib olla kindel, et igav ei hakka kunagi!“ 

Konverentsil tervitasid professorit õigusteaduskonna, Riigikohtu, prokuratuuri ja Eesti Advokatuuri esindajad. Ettekannetega esinesid olulised inimesed Eeriku karjääriteel: sõbrad, õpilased ja kolleegid.  

Konverentsi pealkiri sümboliseerib Kergandbergi tõusuteed armastatud professorist hinnatud Riigikohtu kohtunikuni kui ka tema akadeemilist huvi menetluse vastu, mis ei piirdu kunagi kitsalt üksnes selle ainesega.  

Konverents toimus 14. detsembril kell 14–16
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppehoones (Näituse 13a, Tartu).
Kõigil huvilistel oli võimalik konverentsil osaleda veebi kaudu Karistusõiguse Jutla Zoomi keskkonnas

 

Ajakava 

14.0014.15

Tervituskõned 
Gaabriel Tavits (Tartu Ülikool) 

14.1514.30  

Karistusõiguse viletsus 
Priit Pikamäe, Eeriku endine töökaaslane Riigikohtust 

14.3014.45 

Ülekuulamine kohtus – tuvastame tõde või tegeleme punitiivse spektaakliga? 
Sten Lind, Eeriku endine õpipoiss 

14.4515.00 

Kriminaalmenetluse evolutsioon ehk pantvangistajad, kaaperdajad ja provokaatorid 
Andreas Kangur, Eeriku kolleeg Tartu Ülikoolist 

14.30–14.45

„Valimise talumatu kergus“ 
Saale Laos, Eerikult inspiratsiooni saanud endine õpilane ja töökaaslane Riigikohtust

15.0015.15 

Mängiv inimene 
Arnold Sinisalu, Eeriku endine tänulik õpilane 

15.30 Tervituskõned jätkuvad (Eesti Advokatuur, prokuratuur, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, Juridica)
   
Õigusteaduskonna pusad

NÜÜD MÜÜGIL! Õigusteaduskonna pusad

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?