Autor:
Ivan Aleksic

ISRD-4 uuringu tulemuste tutvustus: üldhariduskoolide 8.-11. klassi õpilaste elustiil ja käitumisharjumused

Lugupeetud koolijuhid, õpetajad ja tugispetsialistid!

Noortega seotud sotsiaalsete probleemide (töötus, alkoholi- või narkootikumisõltuvus ning kuritegude ohvriks langemine) ennetamise paremaks planeerimiseks kogutakse ja analüüsitakse andmeid noorte inimeste elu kohta. Üheks oluliseks vahendiks sellise info saamisel on rahvusvaheline õpilaste elustiili ja käitumisharjumuste uuring ISRD (International Self-Report Delinquency Study), milles osalevad 40 rii

ki üle maailma. 
Uuringu tellis Justiitsministeerium ja selle abil hangitakse infot noorte sotsiaalset arengut mõjutavate tegurite ja erinevate käitumisviiside leviku kohta.  

2023. aasta kevadel viidi Eesti üldhariduskoolides läbi rahvusvaheline noorte hälbiva käitumise uuring ISRD4. 

Paljud osalenud koolid olid huvitatud uuringu tulemustest. Seoses sellega pakume kõigile huvilistele võimalust saada ülevaade ISRD4 Eesti uuringu põhiresultaatidest ning kohtuda uuringu meeskonnaga. 

Kohtumisel peatutakse noorte õigusrikkumiste ja ohvrikslangemise teemadel, lisaks tutvustatakse ka keskkonna sh kooli mõju noorte õigusrikkumistele. 
Soovi korral on võimalik esitada uuringuga seotud täpsustavaid küsimusi. 

Veebiseminar leiab aset 19. aprillil algusega kell 12.00 Zoomi keskkonnas ning kestab sõltuvalt kuulajate aktiivsusest tund aega või ka veidi pikemalt.

Soovijatel palume veebiseminaril osalemiseks eelregistreerida hiljemalt 18. aprillil kella 12.00ks. 
Peale registreerumist saadame osalejale Zoomi lingi.

Anna Markina
ISRD4 uuringu juht Eestis
Tartu Ülikooli õigusteaduskond
Tel: +372 5557 3302
anna.markina@ut.ee

Uuringu tellis Justiitsministeerium. Uuringu läbiviimist rahastati Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra Finantsmehhanismide 2014—2021 toel projektist „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“. 

Image
Õigusteaduskonna sinine eestikeelne logo
Image
Norway grants
Image
Justiitsministeeriumi logo
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Tartu Teabekeskuse rühmatöö ruumid

Värske õiguskirjanduse esitlus vilistlaspäeval „Tagasi ülikooli"

Steve Johnson

Kutse loengule: „Tehisintellekti kasutusvõimalusi valitsuste poolt“