Autor:
Christian Lue

Piiriülese pankrotiõiguse rahvusvaheline seminar

Tartu Ülikooli õigusteaduskonnal on hea meel Teid kutsuda prof dr Reinhard Bork’i juhendamisel läbiviidavale rahvusvahelisele seminarile „Euroopa Liidu maksejõuetusmenetluse määruse (EL) 848/2015 õiguslik raamistik - aktuaalsed praktilised probleemid (The regulatory framework of the European Insolvency Regulation - typical problems and practical issues)”.

Seminar toimub sama sisuga kahes linnas:

21. mail 2024 Tartus, Riigikohtu konverentsisaalis (Lossi 17) kell 10.00 -15.30 ja  

23. mail 2024 Tallinnas, Radisson Collection Hotel (Rävala pst 3), ruumis Seville kell 10.00 -15.30

Seminari viib läbi rahvusvaheliselt tunnustatud õigusteadlane Hamburgi Ülikooli prof dr Reinhard Bork. Eesti maksejõuetuse õigusega seonduvates küsimustes assisteerib Tartu Ülikooli pankrotiõiguse lektor ja vandeadvokaat Anto Kasak. Aruteludes osalevad veel tunnustatud Eesti maksejõuetuse eksperdid.  

Seminaril peab prof dr Bork ettekande peamistest küsimustest seoses Euroopa Liidu maksejõuetusmenetluse määruse (EL) 848/2015 rakendamisega ning seejärel keskendub ettekanne piiriülese tagasivõitmisega seonduvatele küsimustele (Art 16).

Seminari teine osa toimub kaasuste põhise aruteluna. Arutelu keskendub eelkõige piiriülese maksejõuetusõiguse Eestiga seonduvatele aspektidele, sh kohtupraktika ja aktuaalsed küsimused.  

Soovi korral on kõikidel osalejatel võimalik saata eelnevalt oma küsimused ja/või kaasused, mida soovitakse seminaril arutada e-postile anto@kasaklepikson.ee   

Ettekanded ja arutelud toimuvad inglise keeles ning eesti keelde ei tõlgita. Soovi korral võib küsimusi küsida eesti keeles ja moderaatorid tõlgivad need inglise keelde.  

Seminari programm Tartus ja Tallinnas

Osalemine on tasuta, kuid osalejate arv on piiratud!  

Registreerimine 
21. mail Tartusse   
23. mail Tallinnasse  

 


Seminari kokkuvõte:

Euroopa Liidu maksejõuetusmenetluse määruse (EL) 848/2015 õiguslik raamistik - aktuaalsed praktilised probleemid

Tartu Ülikooli õigusteaduskonnal oli au võõrustada Hamburgi Ülikooli prof dr Reinhard Bork’i, kes viis 21. mail 2024. a Tartus ja 23. mail 2024. a Tallinnas läbi seminari teemal „Euroopa Liidu maksejõuetusmenetluse määruse (EL) 848/2015 õiguslik raamistik - aktuaalsed praktilised probleemid“.

Seminari esimeses pooles esitas prof Bork ettekande Euroopa Liidu maksejõuetusmenetluse määruse (EL) 848/2015 rakendamisega seonduvates peamistes küsimustes ning seminari teises pooles keskenduti piiriülese tagasivõitmisega seonduvatele kaasustele (Art 7 (2) (m) ja Art 16). Seminari käigus tekkisid koheselt asjakohane arutelu tulenevalt mitmetest huvitavatest küsimustest seonduvalt piiriülese pankrotimenetlusega, nt printsiibipõhine lähenemine, esmase maksejõuetusmenetluse algatamine, COMI määratlemine, teisene maksejõuetusmenetlus, asjaõigused (art 8), forum shopping ja muidugi mõista tagasivõitmine.

Seminari läbiviimine ei oleks olnud võimalik ilma kohase auditooriumita, mis koosnes nii maksejõuetusega tegelevatest praktikutest kui ka teoreetikutest. Tartu Ülikool on ühtlasi tänulik ka sponsoritele – Advokaadibüroo TGS Baltic, Advokaadibüroo RASK, Hotel Lydia ja Advokaadibüroo Kasak & Lepikson, kes aitasid korraldada suurepärase seminari. 

Korralduskomisjoni nimel  
Anto Kasak 
Tartu Ülikooli pankrotiõiguse külalisõppejõud 


Konverents toimub koostöös partneritega.

 

Image
Piiriülese pankrotiõiguse rahvusvaheline seminar
Image
Piiriülese pankrotiõiguse rahvusvaheline seminar

 

Õigusteaduskonna pusad

NÜÜD MÜÜGIL! Õigusteaduskonna pusad

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Loengusari "Tehnoloogia ja õigus"

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese